ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

1. IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Detsky svet BM, s.r.o., so sídlom Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš, IČO: 51 025 418, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 40573/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) využíva svojej na webovej stránke www.detskysvetbm.sk (ďalej ako „webová stránka“) súbory cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré si na príkaz webovej stránky webový prehliadač môže ukladať do Vášho zariadenia pri návšteve webovej stránky. Slúžia na zabezpečenie funkčnosti niektorých prvkov webovej stránky alebo napr. na to, aby webové stránky mohli lepšie zaznamenávať návštevnosť na webovej stránke.

2. DRUHY SÚBOROV COOKIES NA WEBOVEJ STRÁNKE

Na webovej stránke Prevádzkovateľa využíva Prevádzkovateľ nasledujúce druhy cookies súborov, prostredníctvom štandardných riešení najmä od spoločnosti Google, LLC:

  • funkčné (nevyhnutné) cookie súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie základnej funkcionality niektorých prvkov a funkcií webovej stránky a jej bezpečnosti. V prípade, ak by ich Prevádzkovateľ nevyužíval, niektoré funkcie webovej stránky by sa Vám nezobrazovali správne,

  • analytické cookie súbory, ktoré slúžia na meranie návštevnosti webovej stránky a na zaznamenávanie Vašej aktivity na webovej stránke,

  • marketingové (retargetigové) cookies, ktoré slúžia na zisťovanie preferencií návštevníkov webovej stránky a zobrazovanie relevantnej reklamy vo webových prehliadačoch.

V zmysle platnej legislatívy je Prevádzkovateľ oprávnený ukladať funkčné (nevyhnutné) druhy cookie súborov do Vášho zariadenia aj bez Vášho súhlasu. Využívanie funkčných cookie súborov môžete vypnúť prostredníctvom nastavení Vášho prehliadača. V takom prípade sa Vám však niektoré funkcie webovej stránky nebudú zobrazovať správne.

Ostatné druhy cookie súborov (analytické a marketingové) ukladá Prevádzkovateľ do Vášho zariadenia iba vtedy, ak mu na ich používanie udelíte prostredníctvom cookie lišty, nachádzajúcej sa v spodnej časti webovej stránky, svoj súhlas. V prípade, ak Prevádzkovateľovi neudelíte súhlas s ukladaním analytických a marketingových cookie súborov, bude Prevádzkovateľ ukladať do Vášho zariadenia iba funkčné (nevyhnutné) druhy súborov cookies.

Svoj súhlas s ukladaním súborov cookies do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek odvolať alebo zmeniť v nastaveniach súborov cookies.

Bližšie informácie o jednotlivých druhoch cookies súborov nájdete v tabuľke nižšie.

Druh cookie
súboru
Názov Spoločnosť / služba,
ktorá cookies ukladá
Doba expirácie vo
Vašom zariadení
Funkčné(nevyhnutné)
cookie súbory
1P_JAR

_continuous_play_v3

player

vimeo_gdpr_optin

vuid

1P_JAR

SID

datr
gstatic.com

vimeo.com

vimeo.com

vimeo.com

vimeo.com

google.com

google.com

facebook.com
14 dní

1 rok

1 rok

10 rokov

2 roky

30 dní

2 roky

2 roky
Analytické cookie
súbory
_ga

_ga

_gat_UA-157802766-1

_gid

locale
detskysvetbm.sk

vimeo.com

detskysvetbm.sk

detskysvetbm.sk

facebook.com
2 roky

2 roky

1 hodina

1 deň

7 dní
Marketingové cookie
súbory
_qca

_ssid

_abexps

_fbc

_gcl_au

ANID

APISID

CONSENT

DV

HSID

NID

OTZ

SAPISID

SIDCC

SSID

_Secure-3PAPISID

_Secure-3PSID

_Secure-APISID

_Secure-HSID

_Secure-SSID

_fbp

_fbp

fr

sb

wd
vimeo.com

vimeo.com

vimeo.com

vimeo.com

vimeo.com

google.com

google.com

google.com

google.com

google.com

google.com

google.com

google.com

google.com

google.com

google.com

google.com

google.com

google.com

google.com

detskysvetbm.sk

vimeo.sk

facebook.com

facebook.com

facebook.com
1 rok

10 rokov

1 rok

3 mesiace

10 dní

3 dni

2 roky

20 rokov

1 deň

2 roky

6 mesiacov

1 mesiac

2 roky

1 rok

2 roky

2 roky

2 roky

6 mesiacov

6 mesiacov

6 mesiacov

3 mesiace

4 mesiace

3 mesiace

2 roky

7 dní

3. PLATNOSŤ

Tieto zásady používania súborov cookies na webovej stránke sú platné a účinné od 01.03.2020.
Prevádzkovateľ je oprávnený aktualizovať a meniť tieto zásady používania súborov cookies. V prípade zmeny týchto zásad Vás Prevádzkovateľ o zmenách oboznámi, minimálne 14 dní vopred.